Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY#HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ#Článek 17