Věc T-7/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2006 – Komise v. Parthenon ( Rozhodčí doložka — Čtvrtý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace — Vymáhání záloh )