Písemný dotaz P-3131/04 pokládá: David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisi. Rozsudek nejvyššího španělského Soudního dvora v případu Jucar-Vinalopó