Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 1978. # Institut national d'assurance maladie-invalidité a Union nationale des fédérations mutualistes neutres proti Antonio Viola. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour du travail de Mons - Belgie. # # Věc 26/78. Viola TITJUR