Písemný dotaz E-0038/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisi. Posuzování vlivů na životní prostředí a národní prahové hodnoty a ověřování (screening)