Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropského společenství a jeho členských států, Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky jako smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii (12585/2004 - KOM(2004)0596 - C6-0247/2004 - 2004/0201(AVC))