Písemný dotaz E-1920/06 Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) a Luís Queiró (PPE-DE) Komisi. Bezpečnost silničního provozu: bezpečná svodidla pro motocyklisty