Návrh rozhodnutí č. 1/2004 smíšené komise ES-ESVO „společný tranzit“ kterým se pozměňuje úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 - Předloha společného postoje Společenství