Mål C-470/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 januari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Arnhem (Nederländerna)) — Kornelis van Dijk mot Gemeente Kampen (Gemensam jordbrukspolitik — Integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem — Förordning (EG) nr 1782/2003 — System med samlat gårdsstöd — Överföring av stödrättigheter — Utgång av arrendeavtal — Arrendatorns och arrendegivarens skyldigheter)