Zadeva C-470/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Arnhem – Nizozemska) – K. van Dijk proti Gemeente Kampen (Skupna kmetijska politika — Integrirani administrativni in kontrolni sistem za nekatere sheme pomoči — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Shema enotnega plačila — Prenos pravic do plačila — Prenehanje zakupne pogodbe — Obveznosti zakupnika in zakupodajalca)