Cauza C-470/08: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te Arnhem — Țările de Jos) — K. van Dijk/Gemeente Kampen [Politica agricolă comună — Sistem integrat de gestionare și control ale anumitor scheme de plată — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Schemă de plată unică — Transfer de drepturi la plată — Expirarea contractului de arendare — Obligațiile arendașului și ale arendatorului]