Kawża C-470/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal- 21 ta’ Jannar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Gerechtshof te Arnhem — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — K. van Dijk vs Gemeente Kampen (Politika agrikola komuni — Sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll ta’ ċerti skemi ta’ għajnuna — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Skema ta’ pagament uniku — Trasferiment tad-drittijiet għall-pagament — Skadenza tal-kuntratt ta’ kiri — Obbligi tal-kerrej u ta’ sid il-kera)