Protokol o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie - ČÁST TŘETÍ:TRVALÁ USTANOVENÍ - HLAVA II:JINÁ USTANOVENÍ - Článek 18