Věc C-477/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 2. září 2016 – Openbaar Ministerie v. Ruslanas Kovalkovas