Nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 ze dne 4. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury v Německu