Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje v rámci specifického programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace s názvem „Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru“