Otevřená výzva k podávání návrhů VP/2006/014 — Rok 2006 – Evropský rok mobility pracovníků — Pilotní projekty