Výzva k zasílání návrhů - program INTERACT 2002-2006