Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2051 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9184) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)