A Bizottság (EU) 2020/2051 végrehajtási határozata (2020. december 11.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 9184. számú dokumentummal történt) (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg)