Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2051 af 11. december 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1742 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer C(2020) 9184) (Kun den engelske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)