Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba. 2019 finansinių metų galutinių finansinių ataskaitų skelbimas