Zadeva C-312/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Hamm – Nemčija) – Surjit Singh Bedi/Zvezna republika Nemčija, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Člen 2(2) – Prepoved vsakršne diskriminacije zaradi invalidnosti – Kolektivna pogodba o socialni varnosti – Premostitvena pomoč, ki se izplača nekdanjim civilnim uslužbencem zavezniških sil v Nemčiji – Prenehanje izplačevanja te pomoči, ko zadevna oseba izpolni pogoje za pridobitev predčasne starostne pokojnine za invalidne osebe na podlagi zakonskega sistema pokojninskega zavarovanja)