Věc T-315/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2018 – Hebberecht v. ESVČ „Veřejná služba – Úředníci – Evropská služba pro vnější činnost – Přidělení – Místo vedoucí delegace Evropské unie v Etiopii – Rozhodnutí, kterým se zamítá prodloužení přidělení – Zájem služby – Povinnost uvést odůvodnění – Rovné zacházení“