Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013 – Národní mapa regionální podpory: Francie (Text s významem pro EHP )