Nařízení Komise (ES) č. 1962/2005 ze dne 30. listopadu 2005 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro mléko a mléčné výrobky v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení prováděné od 1. do 16. června 2005