2014/945/UE: Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad- 19 ta' Diċembru 2014 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fil-Ġermanja (notifikata bid-dokument C(2014) 10261) Test b'rilevanza għaż-ŻEE