2014/945/ES: 2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Vokietijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 10261) Tekstas svarbus EEE