Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1838 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów na rok 2020 w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów na rok 2020 w wodach Unii i w wodach nienależących do Unii