Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2019/1838 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta Itämerellä vuonna 2020 sekä asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta unionin vesillä ja unionin ulkopuolisilla vesillä vuonna 2020