Oznámení pro podniky, které v roce 2022 hodlají ve velkém objemu uvést na trh Evropské unie částečně fluorované uhlovodíky 2021/C 24/19