Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/609 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o použití testu k identifikaci patogenu afrického moru prasat, odesílání prasat přes oblasti uvedené v příloze a použitelnost uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2019) 2739) (Text s významem pro EHP.)