Věc T-125/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 7. října 2005 – Umwelt-und Ingenieurtechnik v. Komise