Věc T-58/06: Žaloba podaná dne 22. února 2006 – H.A.L.T.E. v. Komise