Yttrande från Europeiska regionkommittén om Social innovation som ett nytt verktyg för att ta itu med samhällsutmaningar