Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Sociálne inovácie ako nový nástroj na riešenie spoločenských výziev