Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Innowacje społeczne jako nowe narzędzie reagowania na wyzwania społeczne