Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Sociālā inovācija kā jauns instruments sabiedrības problēmu risināšanai”