Písemný dotaz E-4687/05 Gay Mitchell (PPE-DE) Radě. Právo na přístup pro příslušníky ozbrojených sil