Písemný dotaz P-0987/05 María Salinas García (PSE) Komisi. Harmonogram reformy Společné organizace trhu ovoce a zeleniny