Pisno vprašanje P-011344/11 Anja Weisgerber (PPE) za Komisijo. Direktiva o varnosti igrač