Nařízení Komise (ES) č. 502/2008 ze dne 5. června 2008 , kterým se mění přílohy I, II a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí