Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Partnerības princips, īstenojot vienotā stratēģiskā satvara fondus – elementi ES Rīcības kodeksam attiecībā uz partnerību” (pašiniciatīvas atzinums)