Písemný dotaz E-3266/05 Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) Komisi. Nařízení Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů