Písemný dotaz E-9321/10 Nuno Melo (PPE) Komisi. Odkup portugalských dluhů Čínou