Písemný dotaz E-1559/05 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisi. Dopady na životní prostředí při vypouštění odpadních vod do jezera v Albufeře