Rozhodnutí Komise ze dne 20/12/2005 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.4032 - VSE / CEGEDEL / JV) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze německé znění je závazné)