Písemný dotaz E-1039/05 Ole Christensen (PSE) Komisi. Zacházení s kosmetickými prostředky a jejich označování