Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4489 – 3i/Countrywide) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP