Písemný dotaz E-005711/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) Komisi. Konkrétní kroky v rámci boje proti genderovým stereotypům